آدرس : نياوران -روبه روي كلانتري 123 نياوران- خيابان فيضيه- دبيرستان استعدادهاي درخشان علامه حلي3
تلفن : 26131369-26131367-26131370
آدرس رايانامه : n_helli3 yahoo com
آدرس : نیاوران -روبه روی کلانتری 123 نیاوران- خیابان فیضیه- دبیرستان استعدادهای درخشان علامه حلی3
تلفن : 26131369-26131367-26131370
آدرس رايانامه : n_helli3 yahoo com